fbpx

Slagelse Kommune

video_til_fagpersoner

At informere fagpersoner med en travl hverdage om nye metoder, er en udfordring. Med video bliver information let tilgængelig og konkret på en ny måde.

Sikker Start i Dagtilbud er et projekt under Slagelse Kommune. Her er fokus på fagpersonernes udfordringer i daginstutionerne med to-sprogede familier. Der kan være udfordringer med fagpersonernes viden, praksis og håndtering, og det ønskede man at ændre. Fagpersonerne inkluderer pædagoger, medhjælpere, dagplejere og ledere.

Man ønskede at kommunikere ‘best practice’ og sikre kvaliteten i kommunikationen mellem daginstitutionerne og forældrene. Udfordringen var, at man ikke altid var sikker på, at når man gav forældrene information, så forstod de det. Den sproglige barriere var til tider en hindring for den gode relation, og det gik ud over børnene.

Med denne udfordring kontaktede projektlederen os, for at finde frem til den bedste løsning. Vi brainstormede sammen, og da forslaget om en video kom på bordet, så alle en god mulighed. Med video kunne få minutter illustrere ‘best practice’, og den kunne flankeres af et trykt hæfte med en trin-for-tin guide.

Processen blev grebet an som en samskabelse, også kaldet ‘co-creation’. Fagpersonerne i projektet var en del af at tilrettelægge filmens historie fra start til slut med deres viden fra praksis. Det gav videoen en naturlig og autentisk fortælling og dialog. De medvirkende i filmen er også i deres reelle roller som henholdsvis familie med syrisk baggrund, professionel tolk og pædagog. Og selvom det var en udfordring at være skuespiller, så gav det også et udtryk, som har givet filmen et realistisk flow.

Det er ikke hver dag, man som medarbejder i daginstitutioner benytter sig af mulighed for tolkning. Derfor valgte vi, at filmen skulle en trin-for-trin guide på tryk. Her blev forløbet beskrevet mere konkret. På den måde burde en fagperson kunne se videoen og samtidig læse guiden. På den måde havde man et nogenlunde klart tidsforløb for denne type møder.

Projektet producerede selv guiden

 

Sikker Start i Dagtilbud er et projekt under Slagelse Kommune, hvor samarbejdet mellem familier og daginstitutioner skal give forældre større mulighed for at understøtte deres børns trivsel, sundhed og læring.

Projektet løber fra 2012-2015 og afsluttes i august 2015.